Com funciona?

Funcionament Piscina de Solanes

 
Informació General
•    La Piscina obrirà del 23 de juny al 3 de setembre de 2023 de dilluns a diumenge, de 10.30h a 19.30h.
•    L’aforament estarà limitat a 125 persones, tal com indica la normativa.
•    En cas que al moment d'arribar l'aforament estigui complert caldrà esperar-se a que algun usuari surti de la piscina.
•    Els vestuaris estaran oberts.
•    La venta d’entrades i/o abonaments es farà mitjançant aquesta web a partir del 14 de juny
•    Per accedir al recinte caldrà tenir una entada o abonament.


HORARIS PISCINA:
De dilluns a diumenge de 10.30h a 19.30h
 
Venta d’entrades:
Per poder comprar entrades, caldrà registrar-se a aquesta pàgina web mitjançant el formulari de registre.

Una vegada registrat, ja podràs accedir a la compra d’entrades i/o abonaments.

A l'hora de fer el registre s’ha de tenir present que només hi pot haver un DNI i un correu electrònic per usuari. Així, no cal registrar els menors de manera individual ja que els pares poden treure les entrades per ells.

Recordem que llavors el codi QR s'enviarà al correu electrònic de l'usuari registrat.

En el moment d'accés a la piscina, és imprescindible mostrar el codi QR que es genera amb cada entrada. El codi QR es pot portar imprès o al mòbil. Per tal de portar sempre disponibles les entrades al mòbil, recomanem la instal·lació de l'APP.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines demana als usuaris que facin un bon ús de l'aplicació. 

L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines es reserva el dret de fer les modificacions pertinents a l'aplicació amb l'objectiu de garantir que hi hagi el màxim de rotació possible entre els usuaris de la Piscina.

No es realitzarà retorn dels diners de les entrades o abonaments. L’usuari podrà fer un canvi de data de l’entrada a través de l’APP o la web.

Entrades individuals:

  • Un usuari registrat, podrà comprar entrades individuals per un dia.
  • La compra d’una entrada individual dona dret a l’accés a la piscina el dia seleccionat.
  • Es podran comprar entrades amb una antelació de fins a 6 dies.
  • Les entrades individuals es podran comprar a taquilla.
  • El número d’entrades que es posaran a la venta dependrà de l’aforament disponible en cada moment.
  • Encara que l’entrada sigui gratuïta, és important fer la “compra” online per tal de poder controlar els aforaments diaris en aquest equipament esportiu.

Els preus segons les Ordenances Fiscals 2022 són:
•    Adults (des de 25 anys) 5
•    Joves (de 16 a 24 anys) 4 €
•    Infantil (de 4 a 15 anys) 3 €
•    Infants menors de 4 anys 0 €
•    Gent gran, pensionistes i aturats 3€
•    Acompanyants d’un menor, sense dret a utilitzar les instal·lacions esportives 0,50 €

Abonaments:
•    Un usuari registrat, podrà comprar abonaments individuals o familiars de temporada.
•    La compra d’un abonament dona dret a entrar durant tota la temporada.
•    Els abonaments familiars i els de socis d’entitats esportives i escolars hauran de ser validats per l’Ajuntament.
•    Tenir l'abonament no dona dret a entrar si l'aforament està complert.
•    En els abonaments familiars cal introduir les dades de tots els membres de la família.
•    Els abonaments no es podran comprar a taquilla.

Els preus segons les Ordenances Fiscals 2023 són:
•    Familiar 110 €
•    Famílies sòcies d’una AFA municipal 70 €
•    Famílies nombroses i/o monoparentals 65€
•    Adults (des de 25 anys) 40 €
•    Joves (de 16 a 24 anys) 30€
•    Infantil (de 4 a 15 anys) 25€
•    Gent Gran, pensionistes i aturats 25€
•    Socis entitats esportives amb conveni amb l’ajuntament 20€

 

NORMATIVA PISCINES

OBLIGACIONS
•    És obligatori dutxar-se abans d’utilitzar les piscines.
•    Fer servir vestit de bany adequat a l’edat (nadons bolquers d’aigua)
•    Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
•    Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
•    Respectar els altres usuaris.
•    Fer ús de les papereres.
•    Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides.
•    Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l'aigua.
•    Utilitzar els WC de les instal·lacions per a fer les necessitats bàsiques (mai dins la piscina) i utilitzar els bolquers especials de bany per a nadons.

PROHIBICIONS
•    L'entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d'una persona adulta.
•    Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquest fi.
•    L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
•    Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.
•    Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer.
•    Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts amb aquest fi.
•    Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.
•    Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.
•    L'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infecto-contagioses.
•    En cas de dubte la Direcció podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic.

 És important validar la sortida de la piscina quan ja no es vulgui tornar a entrar, per així deixar la plaça lliure perquè pugui ser ocupada per algun altre usuari.